Przewidywane wyniki operacji

OPIS OPERACJI

TYP: "Operacja realizuje następujące przedsięwzięcia dla LGD Dolina Stobrawy:

1.1.3. Rozwijanie działalności gospodarczej;

1.2.2. Podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach."

NAZWA: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa MDgroup MARTA HAIN z Kuniowa, poprzez stworzenie nowej, innowacyjnej usługi MDodo oraz stworzenie nowych, trwałych miejsc pracy.

CEL OPERACJI: stworzenie nowej, innowacyjnej usługi MDodo w zakresie administrowania i przetwarzania danych osobowych na zlecenie klientów: instytucji, przedsiębiorców z terenu LGD "Dolina Stobrawy"

PLANOWANE/PRZEWIDYWANE WYNIKI OPERACJI/ EFEKTY: